KIRUNA

I Kiruna har vi prövat hur digitalt skapande och distansundervisning fungerar för att nå målgrupper som i vanliga fall inte hittar till oss. Vi vet att kulturutövande är bra för den psykiska hälsan, men i bland är trösklarna för att komma hit för höga. Kommer det att bli enklare om de får sitta hemma vid sin skärm och möta oss där?

Kiruna har också mätt måendet på alla kulturskolans deltagare före och efter kulturskoleverksamhet. Närmare 2 500 in- och utcheck senare så kan vi konstatera. Kultur får barn och unga att må bättre!

Kontaktperson: jesper.dahlstrom-kawakami@kiruna.se

Här ser vi Kirunas kulturskoledeltagares mående före och efter deras kulturskolelektion. Närmare 2 500 in och utcheckningar har det blivit!

LULEÅ

Åsa Gustafsson på 202 års RÖST-läger

Under läsåret 22/23 finns i dagsläget inget planerat för Kulturstark

Under läsåret 21/22 så kommer vi att jobba med Friskvårdsplatser, Kulturmix fredag och Dansa utan krav

Under läsåret 20/21 så jobbade vi med Dansa utan krav. Vi anordnade också flera populära teaterläger på sommarlovet ihop med Luleå Stassteater

Kontakt: maria.bergenudd@skol.lulea.se

Friskvårdsplatser

Luleå Kulturskola erbjuder friskvårdsplatser. Det innebär att skolpersonal och elevhälsan kan anmäla elever till våra kurser utifrån speciella behov. Elever som är anmälda till friskvårdsplats har förtur till vår verksamhet. 

Kulturmix fredag

Denna aktivitet var avsedd att börja läsåret 21/22 men på grund av att Hertsöskolan flyttade in i våra lokaler drabbades vi av lokalbrist. Vi återkommer med denna idé framgent!

—Under läsåret startar Luleå Kulturskolan en ny kurs, med målet att motverka upplevelse av stress hos unga. Vi vänder oss till högstadieelever. Eleverna ska med kulturens kraft få inleda helgen på fredag eftermiddag med kulturella aktiviteter tillsammans och utan krav. Aktiviteterna varje gång utgår ifrån WHOs existentiella teman som främjar psykisk hälsa. Utifrån teman som Jag är stark, Jag är viktig, Om 25 år, Vila i naturen, Det stora i det lilla,  m.m ska vi arbeta med makrofoto, film, träblåsensemble, ljudlandskap, bild, naturbad, dans, berättande, och vi hoppas kunna ge eleverna en upplevelse och kanske väcka tankar och diskussion som främjar alla aspekter av elevers hälsa. Huvudansvarig för kursen är Åsa Gustafsson. Flera kollegor med olika kompetenser håller i varsin gång. Kontakta asa.gustafsson@skol.lulea.se om ni har frågor kring Kulturmix fredag.

Åsa Gustafsson på 202 års RÖST-läger
Åsa Gustafsson med elever från hela länet på 2020 års RÖST-läger

Dansa utan krav

AnnaKarin Lagnebäck och Annica Lomgren fortsätter jobba med ”Dansa utan krav” på kulturskolan i Luleå. Kursen riktar sig till högstadieåldern. AnnaKarin och Annica vill hjälpa unga att få ned stressnivån och samtidigt ha kul tillsammans. Inga förkunskaper krävs. Det är fortfarande möjligt att anmäla sig. Kontakta annika.lomgren@skol.lulea.se eller annakarin.lagneback@skol.lulea.se

PITEÅ

Vad händer med måendet hos barn och ungdomar när vi närmar oss kultur otvunget bara för de egna skapandet skull? Det har Piteå undersökt genom satsningarna Danskraft och Slagkraft under två år. Utöver det har Piteå arbetat med både korta och långa verksamheter i syfte att stärka den psykiska hälsan. Utöver exemplen nedan så kan vi nämna samverkan mellan Luleås praktiska gymnasium och Piteås estetprogram i en sprakande scenshow, dansläger på sommarlovet, körsatsningar på de lokala skolorna, dansläger ihop med Kalix och friskvårdsplatser.

Kontakt: kristina.enqvist@pitea.se

Culture Club – pågående

Culture Club är till exempel en framgångsrik satsning som utgår från att unga skapar för unga och själva driver hela processen. Under fyra kulturkvällar läsåren 21/22 i samverkan har elever från Piteå musik- och dansskola samverkat med mötesplatsen Kalejdo och erbjudit Piteås unga en palett av kulturaktiviteter där de både kunnat delta och varit publik. Pedagogerna Sara Lockby och Robert Råberg har varit handledare.

Danskraft – pågående

Sara Lockby erbjuder kursen Danskraft . Om du vill minska stress, slippa krav och komma precis som du är så är detta kursen för dig.

Du behöver inga förkunskaper och kursen är kostnadsfri. Den riktar sig i första hand till dig som är tjej, transperson eller icke binär i åldern 13-19 år.

Det är alltid möjligt att anmäla sig till denna kurs.  För mer information och anmälan, kontakta Sara Lockby, sara.lockby@pitea.se

Slagkraft – genomfört!

Carolin Kårén och Sofia Nilsson jobbar med Slagkraft. Slagkraft vill erbjuda musikundervisning för mindre grupper
där rytm, puls, skapande, spelglädje och samspel är i fokus.

Just i år jobbar vi med AST-och SÄR-elever.

ÄLVSBYN

I Älvsbyn jobbar vi fördjupat med våra befintliga verksamheter för att se hur de kan påverka unga personers mående. I år kommer vi specifikt att jobba med orkesterverksamheten.

Kontakt: janina.bjorling@edu.alvsbyn.se

Vi har jobbat med ensembelverksamhethet i många år här i Älvsbyn. I år vill vi fokusera särskilt på det sociala – vad som händer på rasten mellan repetitionerna. Vi är nyfikna på att se om trivseln kan öka och måendet förbättras hos våra deltagare om vi medvetet jobbar med det.

ÖVERTORNEÅ

I Övertorneå jobbar vi fördjupat med våra befintliga verksamheter för att undersöka hur de kan påverka unga personers mående.

Kontakt: mirja.tapio@edu.overtornea.se

Beatrice Alaniemi och Kristina Kruukka jobbar med gruppspel i samverkan med grundskolan. Dessa verksamheter mäter vi bland annat med emojimätning. På bilden ser ni hur de unga i Övertorneå mår före och efter en lektion på kulturskolan

I Övertorneå arbetar kulturskolan tätt ihop med grundskolan på alla stadier. Det börjar redan i åk 1 där kulturskolan är ett komplement till grundskolans musik samtidigt som eleverna får en introduktion till kulturskolan . På lågstadiet jobbar vi tillsammans i elevgrupperna i syfte att ge eleverna bästa möjliga musikgrund, I en trygg miljö får de prova på alla möjliga instrument ; vi spelar, sjunger, skapar, dramatiserar, samtalar, lyssnar, leker och dansar.

Det som genomsyrar hela vår verksamhet är att eleven är i centrum. Vi jobbar med utgångspunkt från varje elev. De är delaktiga i lektionsplaneringen. Vi vill inspirera, stödja och uppmuntra genom musik och verka för att varje elev får med sig musiken som ett verktyg i livet för ett bättre mående och rikare liv.

Webinarium Psykisk hälsa <3 Kulturskolorna. Projektet Unifikt

Gällivare kulturskola har jobbat tillsammans med många andra sedan 2013 med Byakult. Många hundra Gällivarebor i åldrarna 5 – 75 år har varit med i dessa unika satsningar och effekterna i form av bl a ökad psyisk hälsa har varit uppenbara, både på individ och gruppnivå. Nu tar det kompetenta teamet bestående av musik/drama/teaterpedagog , bild och formpedagog, administratör/ rekvisitör/tekniker, friskvårdsterapeut och författare nästa steg och jobbar mer inriktat på barn och unga.

Lär dig mer om Byakult och det kommande projektet Unifikt här:

19 augusti, webinarum 2: Psykisk hälsa <3 Kulturskolorna

Gällivare kulturskola berättar om sitt mångåriga arbete med Byakult 1.0, Byakult 2.0 samt planerade satsningen ”Unifikt”

Hur kan estetiska verktyg och samarbete hjälpa barn och unga till ökad mental och psykisk hälsa? Gällivare kulturskola har jobbat med detta i olika former sedan 2013; Byakult 1.0 och 2.0. De gör en presentation av sina erfarenheter och blickar även framåt med nya projetet ”Unifikt”.

Anmäl er här Läs mer

17-18 augusti Utbildning i Mental Health First Aid – inriktning unga

Vi erbjuder denna två dagar långa utbildning på fem orter i länet i samverkan med Folkhälsocentrum, Region Norrbotten.

Kan du första hjälpen till psykisk hälsa kan du rädda liv – en utbildning som gör skillnad!

Anmälan senast 18 juni

Läs mer och anmäl er Ladda hem programmet

Utbildningen är ett led i tolv norrbottniska kulturskolors gemensamma satsning på psykisk hälsa genom barn och ungas kulturutövande.

12 kulturskolor i Norrbotten har sökt pengar för att under tre år jobba med kulturskolan som verktyg för ökad psykisk hälsa hos barn och unga. Genom vår kulturverksamhet och specifika insatser vill vi få unga i våra kommuner att må bättre, samla kraft, hitta glädje och ett meningsfullt sammanhang. Vi vill jobba salutogent – utifrån friskhetsfaktorer.

Deltagande kommuner: Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Piteå, Älvsbyn. Övertorneå.

Samordnare av projektet är Åsa Lundmark, Norrbottens kulturskolesamordnare, tel 0920-23 66 65 asa.lundmark@norrbotten.se

15 juni – webbutbildning. Psykisk hälsa <3 Kulturskolan

Välkomna till vår webbaserade förmiddag 15 juni kl 09:00 – 12:00 med föreläsningar om psykisk hälsa och kultur. Ni deltar online, en anmälan per uppkoppling. Denna förmiddag är till för alla som jobbar inom kulturskolan eller är intresserad av frågan.

Förmiddagens föreläsningar är ett led i tolv norrbottniska kulturskolors gemensamma satsning på psykisk hälsa genom barn och ungas kulturutövande.

Anmäl er här