Om oss

Om satsningen

2019-2021 görs en särskild satsning på Norrbottens kulturskolor för att samordna, stärka och utveckla verksamheten. Syftet är att utöka möjligheten till utövande i alla kulturformer i alla kulturformer för barn och unga i hela länet. Huvuorganisation för projektet ”Kulturskola i hela landet” där Norrbotten ingår är Kulturskolerådet. Finansiärer är Allmänna arvsfonden, Norrbottens 14 kommuner samt Region Norrbotten . 

Arbetsgrupp och styrgrupp

Kulturskolesamordnaren jobbar med länets kulturskoleledare i en arbetsgrupp och de träffas ungefär fyra gånger per år, men har tät kontakt mellan de fysiska träffarna. Länkar till länets kulturskolor hittar du HÄR

Kopplat till projektet ”Kulturskola i hela landet” finns en styrgrupp med följande representanter

  • Region Norrbotten: Kristina Nilsson, kulturchef
  • Region Norrbotten: Marita Henningsdotter Lovnér, kulturstrateg
  • Norrbottensmusiken: Anna Jirstrand, Länsmusikchef
  • Norrbottens kulturskolor: Kicki Enqvist, rektor, Piteå Musik- och dansskolan
  • Norrbottens kulturskolor: Mirja Tapio, verksamhetsstöd, Haparanda kulturskola
  • Norrbottens bildningsförbund: Bo Olofson, Framnäs folkhögskola
  • Luleå tekniska universitet: Sture Kuusisalo, Avdelningschef

Historik

Arvsfondsprojekt och kulturskolesamordnare - asalun10

Norrbotten antas som ett av tre län i Kulturskolerådets arvsfondsprojekt ”Kulturskola i hela landet”. I augusti 2019 anställs vår kulturskolesamordnare

Strategi 2018-2021 - asalun10

Vår innevarande gemensamma strategi. Ladda hem pdf

Strategi 2013-2018 - asalun10

2013 lanseras vår första strategi Ladda hem pdf

2013 – formulering om samverkan - asalun10

Länets kulturskoleledare har träffats regelbundet under många år. I kölvattnet av den nya regionala kulturpolitiken (Samverkansmodellen) så formulerar sig kulturskololedarna i en pamflett Ladda hem pdf  

END