Välkommen till Norrbottens kulturskolor

”Kulturskolan är den viktigaste faktorn för barn
och ungas möjligheter att själva få skapa och
använda kulturella uttryck.”

Region Norrbottens kulturplan 2018-2021

Våra senaste nyheter