MUST-läger 13-15 oktober 2023

Nu har vi öppnat anmälan till Norrbottens kulturskolors MUST-lägret på Framnäs folkhögskola 13-15 oktober 2022. MUST betyder Musik tillsammans och alla mellan åk 5 och åk 8 som spelar stråk-, blås- eller slagverksinstrument, är välkomna att anmäla sig.

Vem:   Du som går åk 5 – åk 8 och spelar blås-, stråk eller slagverksorkesterinstrument
Var:  Framnäs folkhögskola, PITEÅ

Anmälan: Senast 22 september
Datum:  Lägret startar fredag 13 oktober kl 15:00 och avslutas söndag 15 oktober kl 13:00 med en konsert i Studio Acusticum i Piteå. Till konserten är föräldrar, anhöriga och alla andra välkomna! Konserten är gratis och man kan inte boka biljett. Hör med din musiklärare om ni är fler som ska delta från din kommun. Kanske ni kan åka tillsammans?

KOSTNAD:  640 kr/deltagare. I den summan ingår boende, mat, fika m.m. Ta med dig madrass (max 90 cm bred) och sovsäck. Vi bor i klassrum på folkhögskolan.

BETALNING: Faktura skickas hem till dina föräldrar efter lägret. Har ni inte råd? Hör av dig till din instrumentlärare så fixar vi det. Du ska ändå anmäla dig via knappen här uppe

Har du anmält dig men kan inte delta? Avanmälan SENAST 5 oktober

 ÖVRIGT:

• Vi behöver 1-2 sovföräldrar per kommun. Skriv i anmälan om du har en förälder som är intresserad av uppgiften.

• Ta med dig kontanta pengar eller swish om du vill handla från vår pop-up kiosk.

• Ta med kläder för uteaktiviteter.

VÄLKOMMEN!

HAR DU EN FRÅGA?

Höra av dig till din instrumentlärare eller Norrbottens kulturskolesamordnare Åsa Lundmark, antingen via mail asa.lundmark@norrbotten.se eller via telefon 0920-23 66 65.

ARRANGÖR: www.norrbottenskulturskolor.se

RÖST-läger 29-30 september

För dig mellan 13 och 19 år som gillar att sjunga

Fredag 29/9  – Lördag 30/9
Framnäs Folkhögskola, Piteå

Helt Gratis!!

Anmälan: Senast 15 September

Du bor i ett delat dubbelrum på Framnäs Folkhögskola                             

Lägret startar: Fredag 29 september med middag på Framnäs folkhögskola  kl 16:30
Lägret avslutas : Lördag 30 september kl 17:30 med  avslutande minikonsert.
Föräldrar, anhöriga och alla andra är välkomna!

ANMÄL DIG HÄR OM DU ÄR UNDER 18 år ANMÄLAN

ANMÄL DIG HÄR OM DU ÄR ÖVER 18 ÅR ANMÄLAN

Övrigt:
• Vi söker hjälpvuxna! Om du har en sådan så följer de med gratis. Skriv det i nästa steg av anmälan 

Välkomna!

Vid frågor kan du höra av dig till
• Din sånglärare (om du har en)

eller RÖST-samordnare Thomas Andersson thomas.r.anderssonpitea.se  073-073 66 19

Hållbar Kulturskola i samtid – för framtid 2024

Denna konferens vänder sig till dig som är lärare, pedagog, ledare eller chef vid kulturskolorna i Norr- och Västerbotten. Du är även välkommen att delta om du företräder en annan aktör och har intresse för forskning inom de estetiska fälten och kulturskoleutveckling.  

Genom våra inbjudna gäster Eva Bojner Horwitz, Helena Sivsdotter Söderman, Lis-Beth Öberg och Björn Emmoth får vi bland annat veta mer om hur kulturaktiviteter och kreativitet hänger ihop med vår hälsa, hur vi ser på vår inlärning och hur den kan påverka vårt hållbara ledarskap och våra lärandemiljöer. Vi får ta del av ny forskning inom estetik, lärande och hälsa och får verktyg för mental träning och motivation. Genom Critical Response Process får vi se exempel på hur vi kan jobba med ungas delaktighet och inflytande i det konstnärliga utövandet.

Ämnena varvas med goda samtal, kära återseenden och nya bekantskaper, vällagad mat, skön avkoppling och möjlighet att njuta av havsbadets mjuka stränder. Den röda tråden i konferensen är hur vi som verkar i kulturskolan på ett hållbart sätt kan bibehålla vår motivation och fortsätta att inspirera oss själva, varandra och våra barn och unga.

Program

Tisdag den 13 augusti: 

11.30          Registrering

12.00          Lunch

13.00 Välkomna! Kulturskolerådet, Nova K 

13.45          Estetiska lärprocesser

14.30          Eftermiddagsfika

15.00          “Critical Response Process”

16.00  “Självledarskap, kreativitet och mod” del 1

16.30          Avslutande pass, dag 1

PAUS

18.30          Festmåltid

Onsdag den 14 augusti: 

7.00            Yoga för morgonpigga 

8.00            Frukost

8.45    “Självledarskap, kreativitet och mod” 2                 

9.45    Här börjar konferensen för dig som vill delta under dag 2 

                   Förmiddagsfika 

10.15          Välkomna till dag 2!

“Kultur, kreativitet och hälsa – det hållbara ledarskapet” – föreläsning och gruppsamtal

12.00          Lunch

13.00  Fortsättning

“Kultur, kreativitet och hälsa – det hållbara ledarskapet” 

14.30          Eftermiddagsfika

15.00          Konferensen avslutas

Med reservation för förändringar

Critical Response Process 

Critical Response Process (CRP), som utvecklats av koreografen Liz Lerman, syftar till att stärka individen i dennes skapandeprocess. Elever utvecklar sitt lyssnande, interaktion, sitt språk och konstnärliga uttryck genom metoden. Sedan ett antal år har Helena Sivsdotter Söderman utvecklat CRP i sin undervisning som ett led i att öka inflytandet i elevgrupper. Metoden fungerar på olika nivåer och för olika åldrar.

Helena Sivsdotter Söderman arbetar som lärare på Kulturskolan i Stockholm, SMI, KMH, är dirigent för Stockholms akademiska orkester samt utför diverse frilandsupppdrag, senast som flöjtist på Piteåfödde Folke Nikanors kommande album. Huvudspåret är undervisning i flöjt och ensembleledning/dirigering. Helena erhöll 2018 Musikaliska Akademins pedagogpris för sin gruppundervisning.

Estetiska lärprocesser

Björn Emmoth är rektor för kulturskolan i Kalix. Han har varit vice ordförande i Kulturskolerådet under många år fram till 2019, och därefter verksam vid Luleå tekniska universitet. I Björns föredrag får vi ta del av hans forskning om estetiska lärprocesser. Han kommer att behandla förhållandet mellan estetiska uttrycksformer och estetiska lärprocesser, följt av att förklara varför formen placeras i centrum för det estetiska. Med formen i fokus blir gestaltningen av egna personliga erfarenheter centralt för estetiska lärprocesser.  

Självledarskap, kreativitet och mod

För att leda och inspirera andra behöver vi bygga ett gott självledarskap. En attityd till oss själva som för oss framåt, skapar lugn och hjälper oss att behålla skärpan även när arbetet eller livet utmanar oss. Genom att bygga utifrån befintliga resurser och erfarenheter, kan små förändringar ge stor effekt på lång sikt, menar Lis-Beth Öberg. Hennes föreläsning kombinerar lyssnandet med reflektion och praktiskt deltagande för personlig utveckling och ökad hälsa.

Lis-Beth är utbildad musiklärare, musiker, licensierad mental tränare och ICC-coach. Hon har lång erfarenhet av att arbeta på kulturskola, grundskola och folkhögskola både som lärare och som verksamhetsledare. Lis-Beth driver nu företaget Keys Mind Music med huvudfokus på mental träning, coaching och kurser för privatpersoner, företag, organisationer och utbildningar. 

Kultur, kreativitet och hälsa – det hållbara ledarskapet Hur hänger kulturaktiviteter och kreativitet ihop med vår hälsa? Hur ser vi på vår inlärning och hur kan det påverka vårt hållbara ledarskap och våra lärandemiljöer?  

Under sin föreläsning kommer Eva Bojner Horwitz att lyfta kunskapen om kulturaktiviteters koppling till hälsa och meningsskapande utifrån ett embodiment-perspektiv, där kroppen och våra känslor står i centrum. Utgångspunkten är att kreativa förmågor kräver träning och praktik. 

Eva Bojner Horwitz är professor i musik och hälsa vid Kungliga Musikhögskolan samt forskare vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet (KI). Hon är docent och doktor i socialmedicin, kulturhälsoforskare med specialisering inom psykosomatisk medicin och skapande konstaktiviteter samt medgrundare av Centrum för social hållbarhet (CSS) vid Karolinska Institutet. Eva är även ordförande i KMH:s hållbarhetsråd och ledamot i olika styrelser.

Eva är internationellt känd för sin implementering av musik- och kulturaktiviteter i sjukvårds- och skolsystem och för utvärderingar genom stresshormonanalyser, hjärtfrekvensmätningar och videoanalyser. Hon är förankrad i tvärvetenskaplig forskning och handleder doktorander. Eva har publicerat flertalet vetenskapliga artiklar och böcker, bland annat “Kulturhälsoboxen”, “Kultur för hälsans skull”, “Improve your Health with Music”, “Theatre for, by, and with patients”, “Kultur och folkhälsa – en antologi”, “Fibromyalgi – på grund av stress?”, “Humanisera hälsovården med musik” och “Embodied Compassion”. Eva har även bidragit med bokkapitel, exempelvis Oxford University Press och Springer Books & Routledge.  

Evas forskningsinriktning är musik och hälsa, multimodalitet, digitala kreativa hälsoplattformar (”HeArtS – Health Arts Sustainability”), elevhälsa – avläsning av tidiga signaler på stress, emerging adults, utmattning, berikande lärandemiljöer, kultur och social hållbarhet, musik i livets slutskede, estetik och skönhet som hälsobuffert, flow samt kunskapskonserter.

Dessutom… får vi besök av Torgny Sandgren, generalsekreterare på Kulturskolerådet. Vi även får veta om såväl smått som stort som händer i och mellan våra regioner. För den morgonpigga utlovas yoga! 

PS: Glöm inte finkläder till middagen och badkläder till kvällsdoppet!

Hur anmäler jag mig? Efter att du kommit överens med din arbetsgivare behöver du göra en personlig anmälan, bland annat så att vi vet hur du ställer dig till samtycke för publicering av film och foto. Du kan scanna QR-koden eller klicka här https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=ca7bb66d3bab för att komma till anmälan.  

Kostnad Hela konferensen inkl. föreläsningar/workshops, boende och måltider (exkl. dryck till festmåltiden på tisdag kväll): 2500 kr ex. moms/deltagare 

Endast onsdag inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch och föreläsning/workshop: 1750 kr ex. moms/deltagare 

EARLY BIRD för kulturskolor! Om du anmäler dig senast måndag den 27 maj får du ett lägre pris! Två dagar 2000 kr ex. moms, en dag 1300 kr ex. moms (gäller endast om du jobbar på en kulturskola). 

Vi behöver din anmälan senast fredag den 14 juni kl. 12.00. Anmäler du dig senare kan vi tyvärr inte garantera dig plats. 

Om- och avbokning: Om du vill ändra eller avboka din medverkan behöver du göra det senast 4 veckor innan konferensen. Senare om- eller avbokningar debiteras med fullt pris. 

www.norrbottenskulturskolor.se uppdaterar vi programmet. Där finns även kontaktuppgifter till oss som arrangerar om du har några frågor.

Vi ses i augusti!

Hälsningar Anna-Karin, Paula och Christer,

samordnare för kulturskolorna i Norr- och Västerbotten

                                                                                                                                                                   

Kulturskolorna bjuder norrbottningarna på julstämning

Vill du få julstämning PÅ RIKT? Besök någon av de trettio (!) kulturevenemang som barn och unga i länets kulturskolor bjuder allmänheten på under december. Utöver dessa offentliga evenemang så deltar kulturskolorna på ett oräkneligt antal julhappenings på skolor runt om hela länet så klart.

Välkommen in i kulturvärmen! Nedan kommer alla evenemangen i datumordning

Kulturskolan i…Vad?DatumTidLokal
PajalaUnderhållning på julmarknad27 nov14.30Sporthallen Rian
LuleåAdventskonert Benzeliusskolans år 33 dec14.00Brändöns byahus
LuleåJulblåss6 dec18.00Kulturens hus
PiteåPianoavslutning6 dec18.30Stora salen MoDskolan
ÄlvsbynKulturskolans decemberkonsert6 dec18:30Forum, bion
PiteåDansföreställning ”Movie Night”7 dec17.30 + 19.00Christinasalen
KalixKulturskolans Jul8 dec18.30Kalix Folketshus
LuleåLuciatåg och körkonsert8 dec18.30Domkyrkan Luleå
PiteåTomteblåset8 dec19.00Acusticum
ArjeplogDansa avslutning11 dec14.00Medborgarhuset
KirunaStråk och blås jullåtar12 dec17:00Galleria 8
ArvidsjaurLuciatåg13 dec18.00Arvidsjaurs kyrka
GällivareKulturskolans luciakonsert13 dec16.00 19.00Gällivare Kyrka
JokkmokkJulkonsert13 dec18:00Folkets hus
KirunaLuciatåg13 dec18:00 & 20:00Icehotel
KirunaMindre cafekonsert13 dec18:00Kulturskolan/Folkets Hus
LuleåLucia och Julfest13 dec18.30Klöverträsk kyrka
LuleåLucia13 dec8.00 och 8.50Måttsunds byagård
PiteåLuciatåg13 dec18.30Piteå kyrka
ÄlvsbynMedverkan vid Luciafirande13 dec18:00EFS Vistträsk
PiteåMellan tomten och lucia: GIM grupperna14 dec18.00Stora salen MoDskolan
BodenEn Julsaga15 dec18:30Björksalen
GällivareKulturskolans Julföreställning15 dec18.30Folkets Hus
PajalaDans- teater- och musikelever på julfest15 dec18.00Tärendö skola
KirunaPianoorkester & teater19 dec18:30Kulturskolan/Folkets hus
ArvidsjaurKulturskolans Julkonsert20dec18.30Arvidsjaurs kyrka
JokkmokkTjejkväll med bio och tacos20dec17:00Folketshus

Norrbottens barn och unga kan förlora 10 miljoner

– ett öppet brev till Norrbottens riksdagspolitiker.

13 december tar ni – våra folkvalda i riksdagen – ett budgetbeslut som kan påverka tusentals norrbottniska barn och unga. Som en del i budget ingår förslaget att 2023 minska det statliga utvecklingsbidraget för kulturskolor med hälften och eventuellt ta bort det helt till 2024. För Norrbottens del skulle det innebära ett tapp på 5 miljoner årligen eller i förlängningen 10 miljoner om bidraget försvinner helt. Under läsåret 2021/22 har våra fantastiska ungdomar exempelvis arrangerat kulturkvällar för andra unga på orten, haft utbyten över kommungränser i dans, orkester, sång, haft drop-in-kulturaktiviteter efter skolan, artistskolor, sagobaletter, friskvårdsplatser, keramikkurser, graffitimålning, dans för hälsa, lovaktiviteter i olika kulturuttryck med kunniga pedagoger och mycket mer. Närmare 2500 norrbottniska barn och unga kunnat delta vid totalt 27 600 deltagartillfällen inom olika kulturaktiviteter tack vare finansiering med hjälp av utvecklingsbidraget. Alla dessa aktiviteter kan inom två år vara ett minne blott. Norrbotten har varit ett av de mest framgångsrika länen när det har gällt att söka och få ta del av dessa bidrag till våra barn och unga. Vi har exempelvis fem samverkansprojekt som alla kulturskolor i länet deltar i på något sätt, där är vi bäst i landet!

Övriga långsiktiga effekter av ett borttaget statligt utvecklingsbidrag för kulturskolorna i Norrbotten blir ett utarmat kulturliv och att kulturskolorna tvingas säga upp anställda.  Alla kommunerna i Norrbotten kommer därmed att utarmas på både bred kompetens och spetskompetens i musik, dans, bild, drama och andra kulturskoleämnen.

Det statliga utvecklingsbidraget för kulturskolor har utgjort en form av riskkapital där vi kan pröva vingarna, utvecklas och möjliggöra ny verksamhet. För Norrbottens kulturskolors del har det t.ex inneburit fler kortkurser och öppen verksamhet. Verksamhet som riktar sig till de vi inte riktigt når med vår traditionella kulturskoleverksamhet. Det är en verksamhet med låga trösklar där du inte behöver någon förkunskap och kan komma som du är. Om bidraget försvinner innebär det i snitt att 5% – 219%(!) av de kommunala kulturskolornas budget försvinner i Norrbotten. Inte helt otippat kommer detta att vara allra mest kännbart för de minsta kommunerna och de svagaste elevgrupperna.  

Vi uppmanar alla sju riksdagspolitiker från Norrbotten från M, SD, S och V och  att rösta mot detta budgetförslag den 13 december – för våra barn och ungas skull.

2022-11-21

Norrbottens kulturskoleråd

RÖST-läger

16-17 september samlades närmare 60 personer på Framnäs Folkhögskola för två dagar fulla av sång tillsammans med vår gästlärare Britta Bergström. Det blev verkligen superfina dagar!

Nedan kan du se ett smakprov från våra dagar.
Tusen tack till alla medverkande!

Kulturstark berättar på Utbildningsdialog i Norr

Läs det fina reportaget på Luleå Tekniska universitets hemsida

I mars 2022 blev Norrbottens kulturskolors samverkansprojekt Kulturstark inbjuden till UdIN – Utbildningsdialog i Norr. Syftet med UDiN är att vara ett forum för erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande för alla som är engagerade i skolutveckling, exempelvis lärare, pedagoger, andra inom förskola och skola, rektorer, elevhälsopersonal, studie- och yrkesvägledare, lärarutbildare och forskare.

UDiN arrangeras i samverkan mellan LTU, skolhuvudmän i Norrbotten och Norrbottens Kommuner.

2. Delaktighet, inflytande, medskapande

Här hittar du två moduler som kan vara till hjälp i arbetet med att få en gemensam förståelse för vad begreppen delaktighet, inflytande och medskapande står för.

I modulen refereras till Skolverkets modul Elevernas delaktighet och inflytande: vad är det och varför är det viktigt? Artikeln hänvisar till tidigare forskning inom området.

På UNICEF finns mycket material tillgängligt för att fördjupa kunskapen om barn och ungas rättigheter.