2013 – formulering om samverkan

Länets kulturskoleledare har träffats regelbundet under många år. I kölvattnet av den nya regionala kulturpolitiken (Samverkansmodellen) så formulerar sig kulturskololedarna i en pamflett Ladda hem pdf