Arvsfondsprojekt och kulturskolesamordnare

Norrbotten antas som ett av tre län i Kulturskolerådets arvsfondsprojekt ”Kulturskola i hela landet”. I augusti 2019 anställs vår kulturskolesamordnare