Hållbar Kulturskola i samtid – för framtid 2024

Denna konferens vänder sig till dig som är lärare, pedagog, ledare eller chef vid kulturskolorna i Norr- och Västerbotten. Du är även välkommen att delta om du företräder en annan aktör och har intresse för forskning inom de estetiska fälten och kulturskoleutveckling.  

Genom våra inbjudna gäster Eva Bojner Horwitz, Helena Sivsdotter Söderman, Lis-Beth Öberg och Björn Emmoth får vi bland annat veta mer om hur kulturaktiviteter och kreativitet hänger ihop med vår hälsa, hur vi ser på vår inlärning och hur den kan påverka vårt hållbara ledarskap och våra lärandemiljöer. Vi får ta del av ny forskning inom estetik, lärande och hälsa och får verktyg för mental träning och motivation. Genom Critical Response Process får vi se exempel på hur vi kan jobba med ungas delaktighet och inflytande i det konstnärliga utövandet.

Ämnena varvas med goda samtal, kära återseenden och nya bekantskaper, vällagad mat, skön avkoppling och möjlighet att njuta av havsbadets mjuka stränder. Den röda tråden i konferensen är hur vi som verkar i kulturskolan på ett hållbart sätt kan bibehålla vår motivation och fortsätta att inspirera oss själva, varandra och våra barn och unga.

Program

Tisdag den 13 augusti: 

11.30          Registrering

12.00          Lunch

13.00 Välkomna! Kulturskolerådet, Nova K 

13.45          Estetiska lärprocesser

14.30          Eftermiddagsfika

15.00          “Critical Response Process”

16.00  “Självledarskap, kreativitet och mod” del 1

16.30          Avslutande pass, dag 1

PAUS

18.30          Festmåltid

Onsdag den 14 augusti: 

7.00            Yoga för morgonpigga 

8.00            Frukost

8.45    “Självledarskap, kreativitet och mod” 2                 

9.45    Här börjar konferensen för dig som vill delta under dag 2 

                   Förmiddagsfika 

10.15          Välkomna till dag 2!

“Kultur, kreativitet och hälsa – det hållbara ledarskapet” – föreläsning och gruppsamtal

12.00          Lunch

13.00  Fortsättning

“Kultur, kreativitet och hälsa – det hållbara ledarskapet” 

14.30          Eftermiddagsfika

15.00          Konferensen avslutas

Med reservation för förändringar

Critical Response Process 

Critical Response Process (CRP), som utvecklats av koreografen Liz Lerman, syftar till att stärka individen i dennes skapandeprocess. Elever utvecklar sitt lyssnande, interaktion, sitt språk och konstnärliga uttryck genom metoden. Sedan ett antal år har Helena Sivsdotter Söderman utvecklat CRP i sin undervisning som ett led i att öka inflytandet i elevgrupper. Metoden fungerar på olika nivåer och för olika åldrar.

Helena Sivsdotter Söderman arbetar som lärare på Kulturskolan i Stockholm, SMI, KMH, är dirigent för Stockholms akademiska orkester samt utför diverse frilandsupppdrag, senast som flöjtist på Piteåfödde Folke Nikanors kommande album. Huvudspåret är undervisning i flöjt och ensembleledning/dirigering. Helena erhöll 2018 Musikaliska Akademins pedagogpris för sin gruppundervisning.

Estetiska lärprocesser

Björn Emmoth är rektor för kulturskolan i Kalix. Han har varit vice ordförande i Kulturskolerådet under många år fram till 2019, och därefter verksam vid Luleå tekniska universitet. I Björns föredrag får vi ta del av hans forskning om estetiska lärprocesser. Han kommer att behandla förhållandet mellan estetiska uttrycksformer och estetiska lärprocesser, följt av att förklara varför formen placeras i centrum för det estetiska. Med formen i fokus blir gestaltningen av egna personliga erfarenheter centralt för estetiska lärprocesser.  

Självledarskap, kreativitet och mod

För att leda och inspirera andra behöver vi bygga ett gott självledarskap. En attityd till oss själva som för oss framåt, skapar lugn och hjälper oss att behålla skärpan även när arbetet eller livet utmanar oss. Genom att bygga utifrån befintliga resurser och erfarenheter, kan små förändringar ge stor effekt på lång sikt, menar Lis-Beth Öberg. Hennes föreläsning kombinerar lyssnandet med reflektion och praktiskt deltagande för personlig utveckling och ökad hälsa.

Lis-Beth är utbildad musiklärare, musiker, licensierad mental tränare och ICC-coach. Hon har lång erfarenhet av att arbeta på kulturskola, grundskola och folkhögskola både som lärare och som verksamhetsledare. Lis-Beth driver nu företaget Keys Mind Music med huvudfokus på mental träning, coaching och kurser för privatpersoner, företag, organisationer och utbildningar. 

Kultur, kreativitet och hälsa – det hållbara ledarskapet Hur hänger kulturaktiviteter och kreativitet ihop med vår hälsa? Hur ser vi på vår inlärning och hur kan det påverka vårt hållbara ledarskap och våra lärandemiljöer?  

Under sin föreläsning kommer Eva Bojner Horwitz att lyfta kunskapen om kulturaktiviteters koppling till hälsa och meningsskapande utifrån ett embodiment-perspektiv, där kroppen och våra känslor står i centrum. Utgångspunkten är att kreativa förmågor kräver träning och praktik. 

Eva Bojner Horwitz är professor i musik och hälsa vid Kungliga Musikhögskolan samt forskare vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet (KI). Hon är docent och doktor i socialmedicin, kulturhälsoforskare med specialisering inom psykosomatisk medicin och skapande konstaktiviteter samt medgrundare av Centrum för social hållbarhet (CSS) vid Karolinska Institutet. Eva är även ordförande i KMH:s hållbarhetsråd och ledamot i olika styrelser.

Eva är internationellt känd för sin implementering av musik- och kulturaktiviteter i sjukvårds- och skolsystem och för utvärderingar genom stresshormonanalyser, hjärtfrekvensmätningar och videoanalyser. Hon är förankrad i tvärvetenskaplig forskning och handleder doktorander. Eva har publicerat flertalet vetenskapliga artiklar och böcker, bland annat “Kulturhälsoboxen”, “Kultur för hälsans skull”, “Improve your Health with Music”, “Theatre for, by, and with patients”, “Kultur och folkhälsa – en antologi”, “Fibromyalgi – på grund av stress?”, “Humanisera hälsovården med musik” och “Embodied Compassion”. Eva har även bidragit med bokkapitel, exempelvis Oxford University Press och Springer Books & Routledge.  

Evas forskningsinriktning är musik och hälsa, multimodalitet, digitala kreativa hälsoplattformar (”HeArtS – Health Arts Sustainability”), elevhälsa – avläsning av tidiga signaler på stress, emerging adults, utmattning, berikande lärandemiljöer, kultur och social hållbarhet, musik i livets slutskede, estetik och skönhet som hälsobuffert, flow samt kunskapskonserter.

Dessutom… får vi besök av Torgny Sandgren, generalsekreterare på Kulturskolerådet. Vi även får veta om såväl smått som stort som händer i och mellan våra regioner. För den morgonpigga utlovas yoga! 

PS: Glöm inte finkläder till middagen och badkläder till kvällsdoppet!

Hur anmäler jag mig? Efter att du kommit överens med din arbetsgivare behöver du göra en personlig anmälan, bland annat så att vi vet hur du ställer dig till samtycke för publicering av film och foto. Du kan scanna QR-koden eller klicka här https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=ca7bb66d3bab för att komma till anmälan.  

Kostnad Hela konferensen inkl. föreläsningar/workshops, boende och måltider (exkl. dryck till festmåltiden på tisdag kväll): 2500 kr ex. moms/deltagare 

Endast onsdag inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch och föreläsning/workshop: 1750 kr ex. moms/deltagare 

EARLY BIRD för kulturskolor! Om du anmäler dig senast måndag den 27 maj får du ett lägre pris! Två dagar 2000 kr ex. moms, en dag 1300 kr ex. moms (gäller endast om du jobbar på en kulturskola). 

Vi behöver din anmälan senast fredag den 14 juni kl. 12.00. Anmäler du dig senare kan vi tyvärr inte garantera dig plats. 

Om- och avbokning: Om du vill ändra eller avboka din medverkan behöver du göra det senast 4 veckor innan konferensen. Senare om- eller avbokningar debiteras med fullt pris. 

www.norrbottenskulturskolor.se uppdaterar vi programmet. Där finns även kontaktuppgifter till oss som arrangerar om du har några frågor.

Vi ses i augusti!

Hälsningar Anna-Karin, Paula och Christer,

samordnare för kulturskolorna i Norr- och Västerbotten