ARJEPLOG

Arjeplogs kulturskola jobbar i sin satsning på psykisk hälsa dels för att fler ska få möjlighet att dansa samt att satsa på att kunna erbjuda instrumentundervisning genom kombinerad digital och fysisk undervisning av pedagoger från andra kommuner.

Kontakt: christina.sundqvist@arjeplog.se

I dans jobbar vi tillsammans med Piteå estetiska dansprogram som stöttar unga i Arjeplog till att själva leda dansgrupper för yngre: unga leder unga! Vi har även startat ett pilotprojekt för att testa former för instrumentlektioner på distans , eftersom Arjeplog i dagsläget inte har någon instrumentlärare anställd. Lukas Hellgren Bákttje från Piteå kommer undervisa sex unga Arjeplogare i trummor, piano och gitarr.