LÄNSGEMENSAMMA

Inom ramen för Kulturstark erbjuder vi också länsgemensamma elevaktiviteter. Ibland i digital form och ibland som fysiska läger. Bland annat kan ni delta gratis i vår digitala kulturskola under hela 2021!


Kontakt: evelina.sandberg@norrbotten.se eller asa.lundmark@norrbotten.se

Gratis digital kulturskola 2021

Under 2021 erbjuds alla barn och unga i Norrbotten gratis digital kulturskola

Läs mer om hur ni kostnadsfritt kan ta del av ett stort utbud kurser i musik, bild, dans och mycket mer HÄR

Skriv online

Under april och maj 2021 genomförde vi en digital skriv-kurs tillsammans med Västmanland inom ramen för Kulturstark

Läs mer om detta HÄR

ARJEPLOG

Arjeplogs kulturskola jobbar i sin satsning på psykisk hälsa dels för att fler ska få möjlighet att dansa samt att satsa på att kunna erbjuda instrumentundervisning genom kombinerad digital och fysisk undervisning av pedagoger från andra kommuner.

Kontakt: christina.sundqvist@arjeplog.se

I dans jobbar vi tillsammans med Piteå estetiska dansprogram som stöttar unga i Arjeplog till att själva leda dansgrupper för yngre: unga leder unga! Vi har även startat ett pilotprojekt för att testa former för instrumentlektioner på distans , eftersom Arjeplog i dagsläget inte har någon instrumentlärare anställd. Lukas Hellgren Bákttje från Piteå kommer undervisa sex unga Arjeplogare i trummor, piano och gitarr.

ARVIDSJAUR

Arvidsjaurs kulturskola jobbar i sin satsning på psykisk hälsa för Arvidsjaurs barn och unga med Friskvårdsplatser, lovaktiviteter och tidigare även dans för hälsa.

Kontaktperson: kristina.sandstrom@arvidsjaur.se

Sommarlovsaktivitet 2022

Arvidsjaurs kulturskola planerar både cirkus- och skrivarskola under sommaren 2022

Friskvårdsplatser– pågående

Katarina Johansson, lärare i bl a sång och piano, är en av pedagogerna i Arvidsjaur kulturskola som erbjuder friskvårdsplatser via elevhälsan. Här kan du göra något DU tycker är roligt utan press och krav. Kontakta elevhälsan vid intresse.

Dans för hälsa – OBS! avslutade aktivitet

Våga vara – en verksamhet riktad till killar

Anders Lindell ville jobba med Dans för Hälsa riktat till killar. Syfte är att förbättra psykisk hälsa – men också möta en stark machokultur. – ”Jag ser Dans för Hälsa som en metod som kan stärka killar i att bara våga vara. Våga vara som man är. Man behöver inte vara macho hela tiden.”

Dans för hälsa – tjejer

Linda Rehmal arbetade med Dans för Hälsa grupp riktad till tjejer.

BODEN

I Boden jobbar vi fördjupat med våra befintliga verksamheter för att se hur de kan påverka unga personers mående.

Kontaktperson: lars-goran.pekkari@boden.se

TIDIGARE GENOMFÖRDA AKTIVITETER

Erik Sjögren, Jolanta Nowakowski Birgitta Nylund och Solveig Bouché jobbar under läsåret 20/21 på Hedenskolan med El Sistema i årskurs 2 och 3. Barnen får lära sig spela ett blås- eller stråkinstrument i mindre grupper och sedan spela tillsammans i storgrupp.

-Det är nästan magi vad som händer med barnen när de får jobba i den här formen, berättar klasslärarna på Hedenskolan..

Anna Johansson, danspedagog på Bodens kulturskola har haft en dans för hälsa grupp under läsåret 21/22 . Under läsåret 20/21 fick alla gymnasieelever i Boden pröva på Dans för hälsa under två idrottslektioner.

GÄLLIVARE

I Gällivare har vi jobbat med alla elever som är inskriven i kulturskolans frivilliga verksamhet genom satsningen UNIFIKT. Gällivare kulturskola har jobbat tillsammans med många andra sedan 2013 med Byakult. Många hundra Gällivarebor i åldrarna 5 – 75 år har varit med i dessa unika satsningar och effekterna i form av bl a ökad psykisk hälsa har varit uppenbara, både på individ och gruppnivå. Under de två senaste åren har det kompetenta teamet bestående av musik/drama/teaterpedagog , danspedagog, bild och formpedagog, administratör/ rekvisitör/tekniker, friskvårdsterapeut och författare jobbat mer inriktat på barn och unga i satsningen UNIFIKT

Kontaktperson: eva-lena.bjorkman@gallivare.se

GENOMFÖRDA AKTIVITETER

Unifikt – genomfört

Vi började planera Unifikt redan 2020 och har jobbat under två läsår med denna satsning. Deltagarna i Unifikt fick tillgång till olika kulturella uttrycksformer som kreativt skrivande, bild/form, drama/teater, musik och rörelse/kroppskännedom och tog med sig kunskap och resurser för sitt eget skapande. I projektet genomförde vi aktiviteter som med kreativitet, glädje, nyfikenhet, respekt, omtanke och trygghet i fokus. Vi ville stärka individens mentala, emotionella och sociala motståndskraft, främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa.

HAPARANDA

Haparanda vill pröva nya verksamheter för att stärka psykisk hälsa. De har jobbat i två år med friskvårdsplatser och helgkurser. senaste året har de utökat verksamheterna till Sagobalett för de minsta och filmskaparkurs för de äldre. Under sommaren 2022 har de också undersökt hur sommarmusikanter kan bidra till ökad psykisk hälsa.

Kontakt: mirja.tapio@haparanda.se

Friskvårdsplatser

Ismo Simonaho kan spela det mesta. Han är bl a trumlärare på Kulturskolan i Haparanda och undervisar också musik i grundskolan – något han gjort i 27 år. Han tar emot elever till friskvårdsplatser i Haparanda vilket bland annat lett till ett uppskattat samarbete med Särskolan. Vill du gå på en friskvårdsplats? Kontakta elevhälsan!

Keramik för gymnasiet

Möt Lotta Leinonen, bildkonstnär samt konst-och keramiklärare på Haparanda Kulturskolan. Nu går vi in på treje året när hon erbjuder keramikkurs till främst gymnasiet.

– Att få vara en lärare tycker jag är underbart och givande, tack vare mina fina elever som både inspirerar och gör mig glad, varje dag, berättar Lotta som också – när det hinns med – driver eget företag (Leilo Ceramics)

JOKKMOKK

Vi vill pröva att nå nya målgrupper och stärka deras psykiska hälsa med kulturskolans verksamhet

Kontakt: cariola.rosdottereriksson@jokkmokk.se

Vi har bland annat erbjudit ett kulturcafé för HBTQ-unga , Artistcamp och uppstart av körverksamhet. Under våren 2021 började vi också med friskvårdsplatser!

KALIX

I Kalix prövar vi nya verksamheter: Dans för hälsa, friskvårdsplatser och Öppen verksamhet för högstadiet. Vi vill utforska vad kulturskolan kan bidra med för att främja ungas psykiska hälsa. Vi har under åren med Kulturstark arbetat med många olika verksamheter. Utöver de vi redogör för nedan så arbetar vi också med SiS-boendet Johannisberg. Inför läsåret 22/23 planerar vi också starta samarbete med ungdomsgården i Kalix samt jobba med mode/teater.

Kontakt: malin.huuva@kalix.se

Dans för hälsa

Dansläraren Jenny Selander Jönsson jobbar utifrån metoden Dans för hälsa med åk 6 med separata grupper för pojkar och flickor. Kursen sker i samverkan med grundskolan och ska stärka kroppskännedom samt utforska känslor genom dans.

– Vi börjande med en pojkgrupp i november. De tyckte det var roligt och skrattade väldigt mycket! Till våren hoppas vi kunna utöka verksamheten och ha en högstadiegrupp också, berättar Jenny

Öppen verksamhet på högstadiet

Ett team av kulturskolepedagoger kommer genom drama, musik och skrivarverkstad öppna dörrarna för högstadieelever som har behov av att uttrycka sig. Maggie ansvarar för skrivarverkstaden. Vi vill ge möjlighet till att utveckla och utforska känslor genom kulturella uttryck. Den öppna verksamheten kommer ske i direkt anslutning till skoldagens slut och startar efter jul.

Friskvårdsplatser

Emma Roos Karlsson undervisar i slagverk. Hon är en av våra instrumentlärare som i samverkan med elevhälsan erbjuder friskvårdsplatser på vår kulturskola. Du som går högstadiet eller gymnasiet kan få förtur att spela ett instrument eller utöva någon annan konstform du gillar – gratis!

KIRUNA

I Kiruna har vi prövat hur digitalt skapande och distansundervisning fungerar för att nå målgrupper som i vanliga fall inte hittar till oss. Vi vet att kulturutövande är bra för den psykiska hälsan, men i bland är trösklarna för att komma hit för höga. Kommer det att bli enklare om de får sitta hemma vid sin skärm och möta oss där?

Kiruna har också mätt måendet på alla kulturskolans deltagare före och efter kulturskoleverksamhet. Närmare 2 500 in- och utcheck senare så kan vi konstatera. Kultur får barn och unga att må bättre!

Kontaktperson: jesper.dahlstrom-kawakami@kiruna.se

Här ser vi Kirunas kulturskoledeltagares mående före och efter deras kulturskolelektion. Närmare 2 500 in och utcheckningar har det blivit!

LULEÅ

Åsa Gustafsson på 202 års RÖST-läger

Under läsåret 22/23 finns i dagsläget inget planerat för Kulturstark

Under läsåret 21/22 så kommer vi att jobba med Friskvårdsplatser, Kulturmix fredag och Dansa utan krav

Under läsåret 20/21 så jobbade vi med Dansa utan krav. Vi anordnade också flera populära teaterläger på sommarlovet ihop med Luleå Stassteater

Kontakt: maria.bergenudd@skol.lulea.se

Friskvårdsplatser

Luleå Kulturskola erbjuder friskvårdsplatser. Det innebär att skolpersonal och elevhälsan kan anmäla elever till våra kurser utifrån speciella behov. Elever som är anmälda till friskvårdsplats har förtur till vår verksamhet. 

Kulturmix fredag

Denna aktivitet var avsedd att börja läsåret 21/22 men på grund av att Hertsöskolan flyttade in i våra lokaler drabbades vi av lokalbrist. Vi återkommer med denna idé framgent!

—Under läsåret startar Luleå Kulturskolan en ny kurs, med målet att motverka upplevelse av stress hos unga. Vi vänder oss till högstadieelever. Eleverna ska med kulturens kraft få inleda helgen på fredag eftermiddag med kulturella aktiviteter tillsammans och utan krav. Aktiviteterna varje gång utgår ifrån WHOs existentiella teman som främjar psykisk hälsa. Utifrån teman som Jag är stark, Jag är viktig, Om 25 år, Vila i naturen, Det stora i det lilla,  m.m ska vi arbeta med makrofoto, film, träblåsensemble, ljudlandskap, bild, naturbad, dans, berättande, och vi hoppas kunna ge eleverna en upplevelse och kanske väcka tankar och diskussion som främjar alla aspekter av elevers hälsa. Huvudansvarig för kursen är Åsa Gustafsson. Flera kollegor med olika kompetenser håller i varsin gång. Kontakta asa.gustafsson@skol.lulea.se om ni har frågor kring Kulturmix fredag.

Åsa Gustafsson på 202 års RÖST-läger
Åsa Gustafsson med elever från hela länet på 2020 års RÖST-läger

Dansa utan krav

AnnaKarin Lagnebäck och Annica Lomgren fortsätter jobba med ”Dansa utan krav” på kulturskolan i Luleå. Kursen riktar sig till högstadieåldern. AnnaKarin och Annica vill hjälpa unga att få ned stressnivån och samtidigt ha kul tillsammans. Inga förkunskaper krävs. Det är fortfarande möjligt att anmäla sig. Kontakta annika.lomgren@skol.lulea.se eller annakarin.lagneback@skol.lulea.se