PAJALA

I Pajala kulturskola jobbar vi fördjupat med våra befintliga verksamheter för att se hur de kan påverka unga personers mående. Vi har bland annat mätt våra elevers mående genom emojmätning under vårterminen 2022

Kontakt: marika.svala@edu.pajala.se

PITEÅ

Vad händer med måendet hos barn och ungdomar när vi närmar oss kultur otvunget bara för de egna skapandet skull? Det har Piteå undersökt genom satsningarna Danskraft och Slagkraft under två år. Utöver det har Piteå arbetat med både korta och långa verksamheter i syfte att stärka den psykiska hälsan. Utöver exemplen nedan så kan vi nämna samverkan mellan Luleås praktiska gymnasium och Piteås estetprogram i en sprakande scenshow, dansläger på sommarlovet, körsatsningar på de lokala skolorna, dansläger ihop med Kalix och friskvårdsplatser.

Kontakt: kristina.enqvist@pitea.se

Culture Club – pågående

Culture Club är till exempel en framgångsrik satsning som utgår från att unga skapar för unga och själva driver hela processen. Under fyra kulturkvällar läsåren 21/22 i samverkan har elever från Piteå musik- och dansskola samverkat med mötesplatsen Kalejdo och erbjudit Piteås unga en palett av kulturaktiviteter där de både kunnat delta och varit publik. Pedagogerna Sara Lockby och Robert Råberg har varit handledare.

Danskraft – pågående

Sara Lockby erbjuder kursen Danskraft . Om du vill minska stress, slippa krav och komma precis som du är så är detta kursen för dig.

Du behöver inga förkunskaper och kursen är kostnadsfri. Den riktar sig i första hand till dig som är tjej, transperson eller icke binär i åldern 13-19 år.

Det är alltid möjligt att anmäla sig till denna kurs.  För mer information och anmälan, kontakta Sara Lockby, sara.lockby@pitea.se

Slagkraft – genomfört!

Carolin Kårén och Sofia Nilsson jobbar med Slagkraft. Slagkraft vill erbjuda musikundervisning för mindre grupper
där rytm, puls, skapande, spelglädje och samspel är i fokus.

Just i år jobbar vi med AST-och SÄR-elever.

ÄLVSBYN

I Älvsbyn jobbar vi fördjupat med våra befintliga verksamheter för att se hur de kan påverka unga personers mående. I år kommer vi specifikt att jobba med orkesterverksamheten.

Kontakt: janina.bjorling@edu.alvsbyn.se

Vi har jobbat med ensembelverksamhethet i många år här i Älvsbyn. I år vill vi fokusera särskilt på det sociala – vad som händer på rasten mellan repetitionerna. Vi är nyfikna på att se om trivseln kan öka och måendet förbättras hos våra deltagare om vi medvetet jobbar med det.

ÖVERTORNEÅ

I Övertorneå jobbar vi fördjupat med våra befintliga verksamheter för att undersöka hur de kan påverka unga personers mående.

Kontakt: mirja.tapio@edu.overtornea.se

Beatrice Alaniemi och Kristina Kruukka jobbar med gruppspel i samverkan med grundskolan. Dessa verksamheter mäter vi bland annat med emojimätning. På bilden ser ni hur de unga i Övertorneå mår före och efter en lektion på kulturskolan

I Övertorneå arbetar kulturskolan tätt ihop med grundskolan på alla stadier. Det börjar redan i åk 1 där kulturskolan är ett komplement till grundskolans musik samtidigt som eleverna får en introduktion till kulturskolan . På lågstadiet jobbar vi tillsammans i elevgrupperna i syfte att ge eleverna bästa möjliga musikgrund, I en trygg miljö får de prova på alla möjliga instrument ; vi spelar, sjunger, skapar, dramatiserar, samtalar, lyssnar, leker och dansar.

Det som genomsyrar hela vår verksamhet är att eleven är i centrum. Vi jobbar med utgångspunkt från varje elev. De är delaktiga i lektionsplaneringen. Vi vill inspirera, stödja och uppmuntra genom musik och verka för att varje elev får med sig musiken som ett verktyg i livet för ett bättre mående och rikare liv.