PITEÅ

Vad händer med måendet hos barn och ungdomar när vi närmar oss kultur otvunget bara för de egna skapandet skull? Det har Piteå undersökt genom satsningarna Danskraft och Slagkraft under två år. Utöver det har Piteå arbetat med både korta och långa verksamheter i syfte att stärka den psykiska hälsan. Utöver exemplen nedan så kan vi nämna samverkan mellan Luleås praktiska gymnasium och Piteås estetprogram i en sprakande scenshow, dansläger på sommarlovet, körsatsningar på de lokala skolorna, dansläger ihop med Kalix och friskvårdsplatser.

Kontakt: kristina.enqvist@pitea.se

Culture Club – pågående

Culture Club är till exempel en framgångsrik satsning som utgår från att unga skapar för unga och själva driver hela processen. Under fyra kulturkvällar läsåren 21/22 i samverkan har elever från Piteå musik- och dansskola samverkat med mötesplatsen Kalejdo och erbjudit Piteås unga en palett av kulturaktiviteter där de både kunnat delta och varit publik. Pedagogerna Sara Lockby och Robert Råberg har varit handledare.

Danskraft – pågående

Sara Lockby erbjuder kursen Danskraft . Om du vill minska stress, slippa krav och komma precis som du är så är detta kursen för dig.

Du behöver inga förkunskaper och kursen är kostnadsfri. Den riktar sig i första hand till dig som är tjej, transperson eller icke binär i åldern 13-19 år.

Det är alltid möjligt att anmäla sig till denna kurs.  För mer information och anmälan, kontakta Sara Lockby, sara.lockby@pitea.se

Slagkraft – genomfört!

Carolin Kårén och Sofia Nilsson jobbar med Slagkraft. Slagkraft vill erbjuda musikundervisning för mindre grupper
där rytm, puls, skapande, spelglädje och samspel är i fokus.

Just i år jobbar vi med AST-och SÄR-elever.