PAJALA

I Pajala kulturskola jobbar vi fördjupat med våra befintliga verksamheter för att se hur de kan påverka unga personers mående. Vi har bland annat mätt våra elevers mående genom emojmätning under vårterminen 2022

Kontakt: marika.svala@edu.pajala.se