BODEN

I Boden jobbar vi fördjupat med våra befintliga verksamheter för att se hur de kan påverka unga personers mående.

Kontaktperson: lars-goran.pekkari@boden.se

TIDIGARE GENOMFÖRDA AKTIVITETER

Erik Sjögren, Jolanta Nowakowski Birgitta Nylund och Solveig Bouché jobbar under läsåret 20/21 på Hedenskolan med El Sistema i årskurs 2 och 3. Barnen får lära sig spela ett blås- eller stråkinstrument i mindre grupper och sedan spela tillsammans i storgrupp.

-Det är nästan magi vad som händer med barnen när de får jobba i den här formen, berättar klasslärarna på Hedenskolan..

Anna Johansson, danspedagog på Bodens kulturskola har haft en dans för hälsa grupp under läsåret 21/22 . Under läsåret 20/21 fick alla gymnasieelever i Boden pröva på Dans för hälsa under två idrottslektioner.