GÄLLIVARE

I Gällivare har vi jobbat med alla elever som är inskriven i kulturskolans frivilliga verksamhet genom satsningen UNIFIKT. Gällivare kulturskola har jobbat tillsammans med många andra sedan 2013 med Byakult. Många hundra Gällivarebor i åldrarna 5 – 75 år har varit med i dessa unika satsningar och effekterna i form av bl a ökad psykisk hälsa har varit uppenbara, både på individ och gruppnivå. Under de två senaste åren har det kompetenta teamet bestående av musik/drama/teaterpedagog , danspedagog, bild och formpedagog, administratör/ rekvisitör/tekniker, friskvårdsterapeut och författare jobbat mer inriktat på barn och unga i satsningen UNIFIKT

Kontaktperson: eva-lena.bjorkman@gallivare.se

GENOMFÖRDA AKTIVITETER

Unifikt – genomfört

Vi började planera Unifikt redan 2020 och har jobbat under två läsår med denna satsning. Deltagarna i Unifikt fick tillgång till olika kulturella uttrycksformer som kreativt skrivande, bild/form, drama/teater, musik och rörelse/kroppskännedom och tog med sig kunskap och resurser för sitt eget skapande. I projektet genomförde vi aktiviteter som med kreativitet, glädje, nyfikenhet, respekt, omtanke och trygghet i fokus. Vi ville stärka individens mentala, emotionella och sociala motståndskraft, främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa.