LULEÅ

Under läsåret 22/23 finns i dagsläget inget planerat för Kulturstark

Under läsåret 21/22 så kommer vi att jobba med Friskvårdsplatser, Kulturmix fredag och Dansa utan krav

Under läsåret 20/21 så jobbade vi med Dansa utan krav. Vi anordnade också flera populära teaterläger på sommarlovet ihop med Luleå Stassteater

Kontakt: maria.bergenudd@skol.lulea.se

Friskvårdsplatser

Luleå Kulturskola erbjuder friskvårdsplatser. Det innebär att skolpersonal och elevhälsan kan anmäla elever till våra kurser utifrån speciella behov. Elever som är anmälda till friskvårdsplats har förtur till vår verksamhet. 

Kulturmix fredag

Denna aktivitet var avsedd att börja läsåret 21/22 men på grund av att Hertsöskolan flyttade in i våra lokaler drabbades vi av lokalbrist. Vi återkommer med denna idé framgent!

—Under läsåret startar Luleå Kulturskolan en ny kurs, med målet att motverka upplevelse av stress hos unga. Vi vänder oss till högstadieelever. Eleverna ska med kulturens kraft få inleda helgen på fredag eftermiddag med kulturella aktiviteter tillsammans och utan krav. Aktiviteterna varje gång utgår ifrån WHOs existentiella teman som främjar psykisk hälsa. Utifrån teman som Jag är stark, Jag är viktig, Om 25 år, Vila i naturen, Det stora i det lilla,  m.m ska vi arbeta med makrofoto, film, träblåsensemble, ljudlandskap, bild, naturbad, dans, berättande, och vi hoppas kunna ge eleverna en upplevelse och kanske väcka tankar och diskussion som främjar alla aspekter av elevers hälsa. Huvudansvarig för kursen är Åsa Gustafsson. Flera kollegor med olika kompetenser håller i varsin gång. Kontakta asa.gustafsson@skol.lulea.se om ni har frågor kring Kulturmix fredag.

Åsa Gustafsson på 202 års RÖST-läger
Åsa Gustafsson med elever från hela länet på 2020 års RÖST-läger

Dansa utan krav

AnnaKarin Lagnebäck och Annica Lomgren fortsätter jobba med ”Dansa utan krav” på kulturskolan i Luleå. Kursen riktar sig till högstadieåldern. AnnaKarin och Annica vill hjälpa unga att få ned stressnivån och samtidigt ha kul tillsammans. Inga förkunskaper krävs. Det är fortfarande möjligt att anmäla sig. Kontakta annika.lomgren@skol.lulea.se eller annakarin.lagneback@skol.lulea.se